Start her!

Forstå fordelene med guiden.

Veien til unike opplevelser

Med denne veiledningen kan du trinn for trinn gjøre måltidene til unike, lønnsomme og bærekraftige opplevelser basert på smaker og tradisjoner i området ditt. Målet med veiledningen er å utvikle ideer til planer for de opplevelsene du vil lage med måltider. Ta utgangspunkt i ideen og opplevelsen du vil lage, velg den beste målgruppa, gi opplevelsen form og krydre den med godt vertskap.

Forbedre opplevelsen gjennom design

Så kan du bruke verktøy til å styrke opplevelsen ved å utforme den nøye fra start til mål. La ideen din sette preg på alt turisten opplever under måltidet, å lære om stedet og være ett med det, å ta del i prosessen og dermed få uforglemmelige minner.

Velg verktøyet du vil utforske

Før du begynner

Mat og drikke er fundamentale behov, men hvis du utvikler det videre til en opplevelse med smak av det lokale, kan betalingsviljen til turistene øke og lønnsomheten din med den. Du vil tjene på å forsterke opplevelsen din med kulturarv, mat-/drikkekultur, historie og unike smaker. Veiledningen består av fire trinn som hjelper deg med å bygge opp måltidsopplevelsen din og fire verktøy for å styrke den. Du kan ta utgangspunkt i en opplevelse som du har bygd opp fra før eller utvikle en ny fra bunnen. Opplæringen hjelper deg med å utforme og styrke opplevelsen din med mat og kultur, historie og unike smaker.

Det tar bare noen minutter om gangen

Hver del tar bare noen minutter og veileder deg fra start til mål. Du får kunnskaper og støtte til å utvikle en idé, finne riktig målgruppe, utforme opplevelsen og utvikle vertskapet ditt. Endelig får du mulighet til å styrke opplevelsen ved hjelp av verktøyene dramaturgi, historiefortelling, opplevelsesrommet og deltakelse og læring.

Du både lærer og utøver

Målet med veiledningen er å utvikle en plan for den måltidsopplevelsen du vil lage. Imens får du innsikt om virksomheten din, nye kunnskaper, inspirasjon fra andre foretak og konkrete verktøy å jobbe videre med. Begynn hvert trinn med å laste ned spørsmålsfila, som er et arbeidsverktøy på veien mot den nye matopplevelsen din.  Dette underlaget kan gjerne brukes sammen med alle de ansatte for å utvikle virksomheten.

7-12%

…per år beregnes måltidsturismen å øke!

7-12%

54 milliarder kroner

…forventes det at utenlandske besøkende å bruke på mat og drikke i Norge i 2020!

54 milliarder kroner

50 %

…av reisekassen – så mye legger matturister igjen på mat og drikke!

50 %