Tilbake til treningsspor
Deltakelse og læring

En stor del av opplevelsen av et måltid er å involvere gjesten og by på kunnskapene dine. Matturister vil lære og delta i matkulturen samtidig som de vil delta i selve opplevelsen og omgås med likesinnede. Det er stor interesse for ny kunnskap og derfor er potensialet stort for tilbud om smaksopplevelser som gir ny kunnskap, Det skaper merverdi for kunden din og øker betalingsviljen. Dessuten øker sjansen for at kunden husker opplevelsen og forteller om den til andre.

Deltakelse og læring

I dette verktøyet får du støtte og mulighet for å utvikle måltidsopplevelsen ved å gjennomføre deltakelse og læring. Slik lager du en mer attraktiv og interaktiv opplevelse som er tilpasset ønskene til gjesten.

Last ned PDF

Forskjellige grader av deltakelse

Hvordan du skal skape engasjement og bygge inn læring i opplevelsen kommer for en stor del an på hvilken personlighetstype eller målgruppe du beregner opplevelsen på. Det kommer også an på hvilken type virksomhet du har. Nedenfor følger et eksempel som kan inspirere deg til å finne ut hvordan du kan tilfredsstille de forskjellige behovene kundene dine har for å lære og delta i opplevelsen du tilbyr.

1.

Noe for alle gjestene

Gjester som allerede befinner seg i området og den «allmenne turisten» ønsker kanskje mest å smake på det lokale kjøkkenet. Uansett har de fleste en interesse av å forstå litt mer om hvor produktene kommer fra – det lavere nivået av læring og deltakelse. Det kan for eksempel være kunnskap om matkulturen i området, om produsenter i nærheten, hvordan man dyrker ting eller hvorfor du befinner deg der du er. Det er forskjellige måter å spre slik kunnskap på med enkle midler.

2.

Noe for den opplevelsessøkende turisten

Den opplevelsesøkende turisten, en «foodie», er mer engasjert og interessert i hvem du er og hva du kan lære dem om stedet og matkulturen der du bor. De foretrekker reiser der de kan lære seg om og fordype seg i andre kulturer. For en «foodie» er identiteten som ekspert på mat og drikke betydningsfull. Da trengs det læring og deltakelse på høyt nivå.

3.

Hva er læring og deltakelse for deg?

En god grunnregel er å ikke undervurdere interessen til matturistene for hvem du er og hva du kan lære dem om stedet og matkulturen der dere befinner dere. Man vil delta framfor alt. Man vil ikke bare se, man vil oppleve, bidra og delta sammen med andre. Man tar med kompetanse hjem sammen med kunnskap om stedet, man betaler for å lære seg å age den lokale maten selv. Jo mer vi kan om noe, jo mer moro er det å lære mer og tilbringe mer tid med å utøve aktiviteten.

4.

Verktøy, eksempler og videre lesing

Verktyg

Her kan du laste ned et praktisk verktøy for å jobbe videre samt litt inspirasjon og tips på videre lesing for å øke din kunnskap på dette området.

Ladda ned pdf

Bra jobbet! Gå videre til neste steg.

Du har nå fullført et videregående kurs. Prøv et nytt eller fortsett i treningstrinnene.

Forsterke opplevelsen gjennom design

Vi gir deg verktøyene for å forsterke opplevelsen gjennom å designe den nøye fra start til mål. La din idé gjennomsyre alt som måltidsturisten opplever, gjennom å få være en del av plassen, lære seg om den og få være med å skape minner.

Velg verktøyet du vil utforske