Hej!

Er du en av oss som på en eller annen måte jobbr med mat lang Nordens grønne belte? Vi sitter på ulike erfaringer, innsikt og kunnskap. Men vi har også mye til felles - som stoltheten over området vårt og viljen til å utvikles videre! Vi tror på et samarbeid med hverandre og det å slå våre kloke hoder sammen for å nå lengre!

Facebookgruppen

Vi vil skape nye måter å dele erfaringer og innsikt på. Lære av hverandre for å øke opplevelsene og forhøye kvaliteten - både i egen virksomhet og i regionen. Velkommen!